Medisch Manager

In Nederland is euthanasie bij wet geregeld. Expertisecentrum Euthanasie levert op een zorgvuldige en zorgzame wijze een bijdrage aan de praktijk van de Euthanasiewet. Wij vinden dat iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt én een euthanasieverzoek heeft, recht heeft op een zorgvuldig onderzoek naar deze euthanasiewens. Bij voorkeur vindt dit onderzoek plaats door de behandelend arts, zo nodig met onze hulp. Als dat niet kan, biedt Expertisecentrum Euthanasie een vangnet. Altijd binnen de kaders van de wet, altijd zorgvuldig & zorgzaam.

Om kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg te kunnen waarborgen is het hebben van een goed op elkaar ingespeeld team van medisch managers, met voldoende capaciteit, van cruciaal belang. In verband met de toenemende (complexiteit van) hulpvragen van patiënten zijn wij op zoek naar een arts die het team van medisch managers komt versterken.
 

Medisch Manager (18 uur – 32 uur per week)

i.c.m. een dienstverband als Ambulant arts (4 uur – 8 uur per week)

de combinatie van beide dienstbanden omvat maximaal 36 uur (fulltime)
 

WAAR BEVINDT HET TEAM ZICH ?

Het team van medisch managers legt verantwoording af aan de manager patiëntenzorg. Je staat als medisch manager inhoudelijk voor de hoge kwaliteit van zorgverlening die door de ambulante medewerkers van Expertisecentrum Euthanasie aan haar hulpvragers wordt geboden en helpt deze kwaliteit continu te optimaliseren. Om voeling te houden met de euthanasiepraktijk, ben je naast deze functie ook werkzaam als ambulant arts bij Expertisecentrum Euthanasie.

WAT GA JE DOEN?

In de functie van medisch manager stem je de werkwijze van Expertisecentrum Euthanasie af met ambulante teams en de afdelingen casemanagement en medische administratie om de kwaliteit en zorgvuldigheid van onze zorgverlening te waarborgen. Dat doe je o.a. door beschikbaar te zijn voor intercollegiaal overleglijn voor artsen die vragen hebben over een patiënt met een euthanasieverzoek. Je bent op deze manier beschikbaar voor de hulpverleners die een contract hebben bij Expertisecentrum Euthanasie maar ook voor de hulpverleners buiten het Expertisecentrum.

Je bent aanspreekpunt voor artsen van Expertisecentrum Euthanasie en je staat collega’s met raad en daad bij, om hun deskundigheid in het zorgproces te bevorderen. Als medisch manager zit je de vergaderingen van het multidisciplinair overleg (MDO) voor. Vanuit deze taak heb je een belangrijke verantwoordelijkheid in het bereiken van maximale zorgvuldigheid in onze zorgverleningspraktijk. Het honoreren of afwijzen van een hulpvraag door onze ambulante teams, kan niet zonder betrokkenheid van de medisch manager.

Met het oog op goede patiëntenzorg denk je mee in het hele proces van aanmelding tot en met afwijzing of uitvoering van een euthanasie. Je beoordeelt daarnaast zelfstandig casuïstiek die niet vragen oproepend is (waar geen vragen oproepend MDO voor wordt georganiseerd).

Je draagt zorg voor een up-to-date patiëntendossier en rapportagesysteem.

Je neemt deel aan het wekelijkse overleg van de medisch managers, wat elke dinsdagochtend plaatsvindt. Je behandelt indien nodig medische inhoudelijke onderwerpen op onze regiobijeenkomsten en vervult bij toerbeurt de bereikbaarheidsdiensten in de avond- en weekenduren.

Je bestudeert RTE verslagen om verdere kennis op te doen van de euthanasiepraktijk en voelt je verantwoordelijk om deze kennis te helpen verspreiden in de organisatie.

 Tot slot voorziet de medisch manager de adviseur Kwaliteit & Veiligheid van input ten behoeve van de ontwikkeling en het beheren van het kwaliteitssysteem van de zorgprocessen.

WIE BEN JIJ?

Met natuurlijk overwicht geef je, in afstemming met je collega medisch managers, sturing aan hoogopgeleide (zorg)professionals en ben je in staat om afhankelijk van de situatie, de juiste toon te kiezen. Je enthousiasmeert, verbindt en draagt de waarden zorgvuldigheid en zorgzaamheid van Expertisecentrum Euthanasie uit naar patiënten en naar collega’s.

Uiteraard is een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen van belang in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen en gevoeligheden rondom euthanasie. Je beschikt over analytisch vermogen en hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Het is een vereiste dat je naast de functie van Medisch Manager beschikbaar bent als ambulant arts bij Expertisecentrum Euthanasie voor ca. 4 tot 8 uur per week.

Je hebt ruime en relevante  werkervaring als arts vanwege de complexiteit en diversiteit van medische vraagstukken. Je bent professioneel, discreet, integer, proactief, teamplayer en daadkrachtig. Je hebt lef. Je hebt bijzondere affiniteit met het gedachtegoed en de doelstelling van Expertisecentrum Euthanasie. Je beschikt over een geldige BIG-registratie als arts en je bent in staat om aan de eisen van herregistratie te voldoen.

WAT WIJ BIEDEN

Een veelzijdige functie bij een professionele organisatie met een prettige werksfeer. We bieden in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan voor een periode van twaalf maanden waarna een aansluitend contract voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden behoort.

Het salaris bedraagt € 9.015,– bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, exclusief aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden (salarisniveau 1 januari 2023).  Wij dragen zorg voor een gedegen opleidings- en inwerkperiode.

STANDPLAATS

Je bent deels werkzaam vanuit ons kantoor in Den Haag en deels vanuit huis.

INTERESSE?

Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met  één van de medisch managers: medisch.management@expertisecentrumeuthanasie.nl,  telefoon 070 820 92 75, met  Hermen Visser, manager patiëntenzorg, telefoon 070 352 41 41/06 51 206 027 of met de afdeling personeel en organisatie: personeel.organisatie@expertisecentrumeuthanasie.nl, telefoon 070 352 41 41.

Een assessment zal deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Vacature

Vacaturekenmerken

Type functie