Casemanager

In Nederland is euthanasie bij wet geregeld. Expertisecentrum Euthanasie wil op een zorgvuldige en zorgzame wijze een bijdrage leveren aan de praktijk van de Euthanasiewet. Wij vinden dat iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt én een euthanasieverzoek heeft, recht heeft op een zorgvuldig onderzoek naar deze euthanasiewens. Bij voorkeur vindt dit onderzoek plaats door de behandelend arts, zo nodig met onze hulp. Als dat niet kan, biedt Expertisecentrum Euthanasie een vangnet. Altijd binnen de kaders van de wet, altijd zorgvuldig & zorgzaam.

Binnen Expertisecentrum Euthanasie houden ruim 30 medewerkers zich bezig met de uitvoering van het organisatiebeleid. Deze medewerkers zorgen ervoor dat de ambulante teams hun werk goed kunnen doen. Onze ambulante teams, bestaande uit een arts en een verpleegkundige, zijn in heel Nederland werkzaam in de regio waar zij zelf woonachtig zijn.

In de afgelopen paar jaar is het aantal ambulante teams hard gegroeid. Inmiddels zetten circa 75 ambulant artsen en 75 ambulant verpleegkundigen zich in voor Expertisecentrum Euthanasie. De ondersteunende activiteiten zijn daarmee in volume toegenomen tijdens de groei van de organisatie. Omdat we onze collega’s in het ambulante werkveld zo goed mogelijk willen blijven ondersteunen is een vacature ontstaan voor een:|
 

Casemanager (24 uur per week)


WAT GA JE DOEN?

Jij bent als casemanager de procesregisseur binnen Expertisecentrum Euthanasie. Elke aangemelde hulpvrager krijgt een casemanager toegewezen die gedurende de gehele procedure bij Expertisecentrum Euthanasie verantwoordelijk blijft voor het proces. Je bent verantwoordelijk voor triage (het uitzetten van de route o.b.v. een inhoudelijke analyse van het medisch dossier) en het monitoren van het verdere vervolg van het proces. Je fungeert als aanspreekpunt voor hulpvragers en hun naasten, zorgverleners en het publiek. Je beantwoordt uiteenlopende vragen over euthanasie en verwante onderwerpen die telefonisch en digitaal binnenkomen. Je bent verantwoordelijk voor het uitstippelen van de route die een dossier aflegt binnen de instelling èn onderhoudt contact met de ambulante medewerkers die zich bezighouden met het euthanasieverzoek van de hulpvrager.

Je ontvangt functioneel leiding van de teamleider Casemanagement die eveneens je collega is binnen het eigen team. Hiërarchisch val je als casemanager onder de manager Patiëntenzorg. Je standplaats is ons kantoor in Den Haag. Na de inwerkperiode is het mogelijk om 1 dag vanuit huis te werken.

Daarnaast ben je werkzaam als ambulant verpleegkundige bij Expertisecentrum Euthanasie om aansluiting te houden met de euthanasiepraktijk. Het gaat hierbij om 4-8 uren per week die vrij in te plannen zijn.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?

• Je beschikt over een intrinsieke motivatie tot het willen bijdragen aan de doelstellingen van Expertisecentrum Euthanasie;
• Je hebt een afgeronde opleiding Verpleegkunde op HBO niveau;
• Je bent BIG geregistreerd als verpleegkundige;
• Je bent bereid te werken als ambulant verpleegkundige bij Expertisecentrum Euthanasie;
• Je hebt brede medische en verpleegkundige kennis en een sterk vermogen tot klinisch redeneren;
• Je hebt affiniteit met en haalt voldoening uit het werken in een dienstverlenende instelling;
• Je bezit sterke communicatieve vaardigheden en bent stressbestendig;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren;
• Je bent besluitvaardig, nauwkeurig, doortastend en initiatiefrijk;
• Je bent in staat tot het voeren van adequate verslaglegging;
• Je bezit goede algemene computervaardigheden.

WAT KUNNEN WIJ JOU BIEDEN?

Je komt te werken in een professionele organisatie met een prettige sfeer.

We bieden in eerste instantie een contract aan voor bepaalde tijd van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid volgt een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het salaris is afhankelijk van je werkervaring en kan variëren tussen € 3.586,- tot € 5.213,- bruto per maand op basis van 36 uur (salarisniveau per 1 januari 2023).  Wil je meer weten over het Expertisecentrum Euthanasie, raadpleeg dan onze website: www.expertisecentrumeuthanasie.nl.

INTERESSE?

Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij je CV en motivatiebrief graag voor 11 mei 2023. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Teamleider casemanagement Eveline Hickendorff op 070-3524141.

PROCEDURE

Na de sluitingsdatum volgt een brievenselectie en worden geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd voor een eerste sollicitatiegesprek. ls de uitkomst van dit eerste gesprek van beide kanten positief is, wordt de kandidaat uitgenodigd om een dagdeel mee te lopen. Hierna wordt de definitieve keuze gemaakt en volgt een aanbod aan de kandidaat die het meest geschikt is bevonden.

Vacature

Vacaturekenmerken

Type functie